Kto sme?

Sme neformálna organizácia študentov, doktorandov, mladých vedeckých a pedagogických pracovníkov, vrátane ľudí zo súkromnej i štátnej sféry. Nás všetkých drží pokope Štatistika a Matematika. Učíme sa spolu a navzájom!

Viac o klube

Sponzor a Partner

SAS je líder v business analytike a najväčší nezávislý dodávateľ na trhu riešení business intelligence. Vďaka svojim inovatívnym riešeniam, SAS pomáha zákazníkom zvyšovať ich výkonnosť a robiť rýchlejšie lepšie rozhodnutia. SAS Vám prináša THE POWER TO KNOW®.

Viac o SASe

Udalosti

6December, 2017

Študentská sekcia konferencie Computational Statistics 2017.

6.12.2017 - Fórum analytických prác - Prehliadka prác mladých štatistikov a demografov

Read More